AHD + IP rögzítök

 

Techson TC-DVR SS3004 AHD rögzítő. 4db AHD + 1db IP csatorna

TECHSON

dvrss3004AHD

 • N szériás önálló tribrid digitális videórögzítő.
 • 4 csatorna AHD vagy PAL bemenet,
 • 1 IP csatorna,
 • 1 belső HDD,
 • HDMI
 • Dual stream
 • AHD 1080p: 12fps/ch
 • AHD 720p: 25fps/ch
 • PAL WD1: 25fps/ch
 • IP 1080p: 25fps/ch

ára

 


Techson TC-DVR SS3008 AHD rögzítő. 8 db AHD, 4 db IP csatorna.

 

TECHSON

dvrss3008AHD

 • N szériás önálló tribrid digitális videórögzítő
 • 8 csatorna AHD vagy PAL bemenet
 • 4 IP csatorna
 • 1 belső HDD
 • HDMI
 • Dual stream
 • AHD 1080p: 12fps/ch
 • AHD 720p: 25fps/ch
 • PAL WD1: 25fps/ch
 • IP 1080p: 25fps/ch

ára

 


Techson TC-DVR MN3016 AHD rögzítő. 16 db AHD, 8 db IP csatorna.

TECHSON

dvrmn3016AHD

 • N szériás önálló tribrid digitális videórögzítő
 • 16 csatorna AHD vagy PAL bemenet
 • 8 IP csatorna
 • 2 belső HDD
 • HDMI
 • Dual stream
 • AHD 1080p: 12fps/ch
 • AHD 720p: 25fps/ch
 • PAL WD1: 25fps/ch
 • IP 1080p: 25fps/ch

ára