AHD+TVI rögzítök

 

Techson TC-DVR LN3032 AHD-TVI rögzítő. 32 AHD / TVI csatorna.

Techson

dvrLN3032AHD_TVI

  • N szériás önálló multiformátumú digitális videórögzítő
  • 32 csatorna AHD, TVI vagy PAL bemenet
  • 8 belső HDD, HDMI
  • Dual stream
  • AHD/TVI 1080p: 12fps/ch
  • AHD/TVI 720p: 25fps/c
  • PAL WD1: 25fps/ch